Selasa, 20 November 2012

R.E Martadinata

Eddy Martadinata teh pituing urang Sunda. Lahirna di Bandung, tanggal 29 Maret 1921. Ramana Raden Ruhiyat Martadinata, ari Ibuna Nyi Raden Suhaemi. Duanana oge wedalan Tasik, ngan beda kecamatan, Pa Ruhiyat ti Cisayong, ari Ibu ti Indihiyang. Duanana mibanda kasang tukang anu sarua, nyaeta lingkungan menak anu taat kana agama Islam. Nu matak, Pa Eddy Martadinata mah, salian meunang atikan ti sakola, atikan agamana oge kuat deuih.
Cita-cita jadi palaut geus tumuwuh ti jaman sakolana keneh. Nu matak sarengsena ti AMS teh, nyaeta sakola satingkat SMA jaman Walanda, nya neruskeun ka Zeevaat Technische School alias Sakola Tehnik Pelayaran, hanjakal teu bias neruskeun, kusabab eta sakola kaburu katutup lantaran kapeugat perang. Bari ngadagoan sakolana dibuka deui, pa Eddy digawe di kantor Besar Kereta Api Bandung. Basa aya beja Jepang muka deui sakolana, pa Eddy daftar deui ka Sakola Pelayaran Tinggi (SPT) di Jakarta. Kamampuhna nyangkem basa Walanda, Inggris jeung Jepang, Pa Eddy jadi siswa nu pangnyongcolangna, ku matak eta satamat ti SPT pa Eddy jadi guru bakti di SPT, malah saterusna mah kapapancenan jadi nahkoda kapal latih Dai-28 Sokwa Maru.
Kurang leuwih sapuluh bulan Pa Eddy mancen tugas di kapal latih Dai-28, awal sasih Agustus 1945 pa Eddy babareungan jeung babaturanna milu bajuang nyiapkeun kamerdekaan RI. Sanggeus Indonesia Merdeka, pa eddy milu marajian lahirna BKR laut nu engkena jadi TNI-Angkatan laut.
Pa Eddy Martadinata anu munggaran nyangking pangkat Laksamana di TNI-Angkatan laut teh. Anjeunna oge salah saurang tina dua pahlawan Nasional nu asalna ti jajaran TNI-AL. sawarehna deui nyaeta anu gugur di laut Aru teh nyaeta taya lian Yos Sudarso.
Pa Eddy Martadinata wapat tanggal 6 Oktober 1966 lantaran kacilakaan helikopter di wewengkon ruing gunung puncak.
Sanggeus pa Eddy Martadinata wapat teh, unggal poe pustaka Mangsa Karita ngamuat pamanggih katut tanggapan masarakat kana pajoangannana, ti mimiti surat pembaca, artikel, malah teu saeutik anu winangun sajak, tandaning yen pa Martadinata dipika cinta ku rakyat.          

K.H Mustafa

KH Zainal Mustafa adalah seorang ulama asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang gugur ketika melakukan pemberontakan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah RI mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada 6 Nopember 1972 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 064/TK/Tahun 1972.

KH Zainal Mustafa lahir di Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 1899 (pendapat lain menyebut ia lahir tahun 1901 dan 1907) dari pasangan Nawapi dan Ny. Ratmah. Sewaktu masih kecil ia bernama Umri dan sepulang dari pesantren berganti nama menjadi Hudaemi. Selain memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat, ia belajar agama dari berbagai pesantren di Jawa Barat yang membuatnya memiliki pengetahuan agama yang luas dan mahir berbahasa Arab. Diantaranya Pesantren Gunung Pari selama 7 tahun, Pesantren Cilenga, Singaparna selama 3 tahun, Pesantren Sukaraja, Garut selama 3 tahun, Pesantren Sukamiskin, Bandung selama 3 tahun, dan Pesantren Jamanis selama 1 tahun

Pada 1927 KH Zainal Mustafa mendirikan pesantren yang merupakan cita-citanya. Pesantren yaang ia dirikan dinamai Persantren Sukamanah, bertempat di Kampung Cikembang Girang Desa Cimerah (sekarang Kampung Sukamanah Desa Sukarapih), Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Nama Sukamanah merupakan nama pemberian dari orang yang mewakafkan tanah pesantren tersebut. Beberapa tahun kemudian, tahun 1933 KH Zainal Mustafa bergabung dengan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari, Nahdhatul Ulama (NU), dan diangkat sebagai wakil ro’is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya.

Zainal Mustafa merupakan kiai muda yang berjiwa revolusioner. Ia menganut paham pendidikan yang sifatnya "Non Cooperation", tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Secara terang-terangan ia mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Melalui khutbah-khutbahnya ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda.

Akibatnya pada 17 November 1941, KH. Zaenal Mustafa bersama Kiai Rukhiyat (dari Pesantren Cipasung), Haji Syirod, dan Hambali Syafei ditangkap pemerintah dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Baru bebas pada 10 Januari 1942, namun sebulan kemudian ditangkap lagi bersama Kiai Rukhiyat atas tuduhan yang sama dan dimasukkan ke penjara Ciamis.

Pemerintah Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia Maret 1942 membebaskan Zainal Mustafa dengan harapan ia dapat membantu Jepang. Namun ia malah memperingatkan para pengikut dan santrinya bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Ia juga menolak melakukan seikerei, yaitu memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan membungkukkan diri 90 derajat (seperti ruku dalam shalat) kearah matahari terbit. Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Pernah dalam suatu upacara di lapangan Singaparna, para peserta yang diundang termasuk KH Zainal Mustafa dipaksa untuk melakukan seikerei dibawah todongan senjata Jepang. Semua peserta upacara tidak kuasa menolak karena nyawa yang terancam. Namun K.H. Zainal Mustafa dengan tegas menolak dan tetap duduk dengan tenang. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan ketegangan antara penguasa Jepang dengan K.H. Zainal Mustafa serta para pengikutnya.

Dalam setiap dakwahnya KH Zainal Mustafa selalu menekankan pentingnya berjuang melawan penjajah kafir Jepang yang lebih kejam dari Belanda dengan mendengungkan perang jihad. K.H. Zaenal Mustafa juga menggiatkan santrinya untuk melakukan latihan fisik dengan melakukan latihan beladiri pencak silat. Setiap hari di pesantren Sukamanah sibuk dengan latihan perang-perangan dan pengajian untuk mempertebal semangat berjuang.

Secara diam-diam santri Sukamanah telah merencanakan untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pemerintah Jepang. Sekelompok kecil santri yang terlatih akan dikirim ke kota Tasikmalaya untuk melakukan gerakan yang merugikan pemerintah Jepang. Misalnya, penculikan para pembesar Jepang, membebaskan tahanan politik, merusak dan menghancurkan sarana-sarana umum seperti kawat telepon dan sarana penting yang kemungkinan dapat dipergunakan oleh tentara Jepang.

Persiapan para santri ini tercium Jepang hingga mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Usaha ini tidak berhasil, bahkan mereka ditahan di rumah KH Zainal Mustafa. Keesokan harinya, pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944, mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas.

Peristiwa ini merupakan awal dari peristiwa bersejarah yaitu perlawanan terbuka santri Pesantren Sukamanah yang mengakibatkan gugurnya puluhan santri Sukamanah. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang, dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang.

Selain itu sekitar 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. KH. Zainal Mustafa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang, termasuk dalam kematian para opsir Jepang, dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Zainal Mustafa. Akibatnya, sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah, termasuk KH. Zainal Mustafa sendiri, dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya.

Belakangan, Kepala Erevele Belanda Ancol, Jakarta memberi kabar bahwa KH. Zainal Mustafa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Syarif Hidayat, pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Pada 25 Agustus 1973, semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasikmalaya.

terjemahan ka sunda:

KH Zainal Mustafa nyaéta saurang ajengan asal Tasikmalaya, Jawa Kulon anu gugur sabot ngalakonan pemberontakan dina mangsa pendudukan Jepang. Pamaréntah RI mengangkatnya minangka pahlawan nasional dina 6 Nopémber 1972 ngaliwatan Surat Kaputusan Présidén Republik Indonésia No. 064/TK/Tahun 1972.

KH Zainal Mustafa lahir di Désa Cimerah, Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya dina warsih 1899 (pamadegan séjén nyebutkeun manéhna lahir warsih 1901 sarta 1907) ti pasangan Nawapi sarta Ny. Ratmah. Sawaktu leutik kénéh manéhna ngaranna Umri sarta sabalikna ti pasantrén baganti ngaran jadi Hudaemi. Sajaba nampa atikan formal di Sakola Rahayat, manéhna diajar ageman ti sagala rupa pasantrén di Jawa Kulon anu nyieunana ngabogaan kanyaho ageman anu lega sarta mahér berbahasa Arab. Diantarana Pasantrén Gunung Pari salila 7 warsih, Pasantrén Cilenga, Singaparna salila 3 warsih, Pasantrén Sukaraja, Garut salila 3 warsih, Pasantrén Sukamiskin, Bandung salila 3 warsih, sarta Pasantrén Jamanis salila 1 warsih

Dina 1927 KH Zainal Mustafa ngadegkeun pasantrén anu mangrupa cita-citanya. Pasantrén yaang manéhna dirikan dinamai Persantren Sukamanah, bertempat di Kampung Cikembang Girang Désa Cimerah (ayeuna Kampung Sukamanah Désa Sukarapih), Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya. Ngaran Sukamanah mangrupa ngaran pemberian ti jelema anu mewakafkan taneuh pasantrén kasebut. Sawatara warsih saterusna, warsih 1933 KH Zainal Mustafa ngagabung kalayan organisasi anu didirikan ku KH Hasyim Asy'ari, Nahdhatul Ajengan (NU), sarta diangkat minangka wawakil ro’is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya.

Zainal Mustafa mangrupa kiai ngora anu berjiwa revolusioner. Manéhna ngagem paham atikan anu sipatna "Non Cooperation", henteu daék digawé babarengan jeung pamaréntah Walanda. Sacara jelas manéhna ngayakeun kagiatan anu membangkitkan sumanget kabangsaan sarta dangong lalawanan ka pendudukan pangjajah. Ngaliwatan khutbah-khutbahnya manéhna sok narajang kawijakan pulitik kolonial Walanda.

Balukarna dina 17 Nopémber 1941, KH. Zaenal Mustafa babarengan Kiai Rukhiyat (ti Pasantrén Cipasung), Haji Syirod, sarta Hambali Syafei ditéwak pamaréntah kalayan tuduhan geus ngangson rahayat pikeun memberontak ka pamaréntah Hindia Walanda. Maranéhanana ditahan di Panjara Tasikmalaya sarta sapoé saterusna dipindahkan ka panjara Sukamiskin Bandung. Kakara leupas dina 10 Januari 1942, tapi sabulan saterusna ditéwak deui babarengan Kiai Rukhiyat luhur tuduhan anu sarua sarta diasupkeun ka panjara Ciamis.

Pamaréntah Jepang anu ngagantikeun kakawasaan Walanda di Indonésia Maret 1942 ngaleupaskeun Zainal Mustafa jeung harepan manéhna bisa mantuan Jepang. Tapi manéhna kalahka ngawanti-wanti para pamilu sarta santrinya yén fasisme Jepang éta leuwih picilakaeun ti imperialisme Walanda. Manéhna ogé nampik ngalakonan seikerei, nyaéta méré hormat ka kaisar Jepang kalayan membungkukkan diri 90 derajat (kawas ruku dina solat) kaarah panonpoé medal. Gawéna kasebut dianggap teu saluyu jeung ajaran Islam.

Kungsi dina hiji upacara di lapang Singaparna, para peserta anu diondang kaasup KH Zainal Mustafa dipaksa pikeun ngalakonan seikerei dihandap todongan pakarang Jepang. Kabéh peserta upacara henteu kawasa nampik alatan nyawa anu kaancam. Tapi K.H. Zainal Mustafa kalayan teges nampik sarta tetep diuk kalayan tenang. Alatan gawéna kasebut geus ngabalukarkeun ketegangan antara pangawasa Jepang jeung K.H. Zainal Mustafa sarta para pamiluna.

Dina saban dakwahnya KH Zainal Mustafa sok menekankan pentingna bajoang ngalawan pangjajah kafir Jepang anu leuwih telenges ti Walanda kalayan mendengungkan perang jihad. K.H. Zaenal Mustafa ogé menggiatkan santrinya pikeun ngalakonan latihan fisik kalayan ngalakonan latihan beladiri pencak silat. Saban poé di pasantrén Sukamanah riweuh kalayan latihan perang-perangan sarta pengajian pikeun ngandelan sumanget bajoang.

Sacara reureunceupan santri Sukamanah geus merencanakan pikeun ngalakonan tindakan sabotase ka pamaréntah Jepang. Sajumplukan leutik santri anu kalatih baris dikirim ka dayeuh Tasikmalaya pikeun ngalakonan gerakan anu ngarugikeun pamaréntah Jepang. Contona, penculikan para pembesar Jepang, ngaleupaskeun tahanan pulitik, ngarusak sarta ngancurkeun sarana-sarana umum kawas kawat telepon sarta sarana penting anu kamungkinan bisa dipaké ku soldadu Jepang.

Persiapan para santri ieu tercium Jepang nepi ka maranéhanana ngirim camat Singaparna dibiruyungan 11 jelema staf sarta dikawal ku sawatara anggota pulisi pikeun ngalakonan prosés néwak. Usaha ieu henteu junun, komo maranéhanana ditahan di imah KH Zainal Mustafa. Isuk poéna, jam 8 isuk-isuk tanggal 25 Pebruari 1944, maranéhanana dilepaskan sarta ngan pakarangna anu dirampas.

Kajadian ieu mangrupa mimiti ti kajadian bersejarah nyaéta lalawanan kabuka santri Pasantrén Sukamanah anu ngabalukarkeun gugurnya puluhan santri Sukamanah. Para santri anu gugur dina perang éta berjumlah 86 jelema. Maot di Singaparna alatan disiksa saloba 4 jelema. Maot di panjara Tasikmalaya alatan disiksa saloba 2 jelema. Maot di Panjara Sukamiskin Bandung saloba 38 jelema, sarta anu ngalaman cacad (kaleungitan panon atawa ingatan) saloba 10 jelema.

Sajaba ti éta kira-kira 700-900 jelema ditéwak sarta diasupkeun ka dina panjara di Tasikmalaya. KH. Zainal Mustafa sempet méré instruksi sacara rusiah ka para santri sarta sakumna pamiluna anu ditahan ambéh henteu ngaku kalibet dina perang ngalawan Jepang, kaasup dina pati para opsir Jepang, sarta pertanggungjawaban ngeunaan pemberontakan Singaparna dipikul sapinuhna ku KH. Zainal Mustafa. Balukarna, saloba 23 jelema anu dianggap boga salah, kaasup KH. Zainal Mustafa sorangan, dibawa ka Jakarta pikeun diadilan. Tapi maranéhanana leungit teu tangtu rimbanya.

Pandeuri, Sirah Erevele Walanda Ancol, Jakarta méré béja yén KH. Zainal Mustafa geus dieksekusi dina 25 Oktober 1944 sarta dimakamkan di Taman Pahlawan Walanda Ancol, Jakarta. Ngaliwatan penelusuran salah saurang santrinya, Kolonél Syarif Hidayat, dina warsih 1973 ayana astanana éta kapanggih di wewengkon Ancol, Jakarta Kalér, babarengan astana-astana para santrinya anu aya di antara astana-astana soldadu Walanda. Dina 25 Agustus 1973, kabéh astana éta dipindahkan ka Sukamanah, Tasikmalaya

kecap serepan

Kecap Serepan

I. Kecap Serepan
a. Kecap Serepan tina Basa Indonesia
Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna, nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesia. Munasabah upama loba kecap-kecap basa Idonesia anu asup kana basa Sunda. Kecap-kecap anu diserep sagemblengna, biasana mangrupa istilah anu euweuh sasaruanana dina basa Sunda.
Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tina basa Indonesia, diantarana: arus, obat bius, jabatan, jatah, mandiri, rumah sakit, ganjil, perkebunan, perairan, tabungan, persatuan, canggih, pertandingan, penjaga sakola, penyair, percitakan, taun baru, cabang, banjir, liburan, manis, rumah makan, mérah jambu, serah terima, perikanan, nada, ruang tunggu, limbah, perumahan, pembantu, siaran (radio), nyuci (poto), penerbit, jst.

b. Kecap Serepan tina Basa Daérah Séjén
Tatar Sunda kungsi diéréh ku Karajaan Mataram (Islam) kira-kira abad ka-17. Munasabah upama pangaruh basa Jawa téh asup kana basa Sunda. Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tina basa Jawa, diantarana: kocak, luruh, natus, pamong, pungkas, sima, céték, gabah, pirimis, kangen, lemah, mangkat, pancén, saking, jst.

c. Kecap Serepan tina Basa Asing
Basa asing nu gedé pangaruhna kana basa Sunda ku cara ngabeungharkeun kosa kecapna nyaéta basa Arab, Walanda, jeung Sangsekerta. Tina basa séjén ogé loba, saperti tina basa Kawi, Cina, Portugis, Jepang, Inggris, Spanyol, jeung Prancis. Tapi jumlahna henteu loba cara nu asalna tina tilu basa tadi.
1. Serepan tina Basa Arab
Asupna pangaruh basa Arab kana basa Sunda marng jeung asup sarta mekarna agama Islam di Tatar Sunda. Komo deui umumna urang Sunda ngagem agama Islam. Conto serepan tina basa Arab, di antarana: ahir, akal, batal, gaib, hadiah, hajat, halal, hasil, iblis, kiblat, lahir, mahluk, ajaib, badan, darurat, hidayah, hakim, haram, hilap, ibadah, idin, jubah, kamus, kitab, lisan, makam, maksud, mupakat, pasal, rijki, salat, sukur, malarat, pikir, rahim, saréat, saum, tawakup, jst.
2. Serepan tina Basa Walanda
Sanajana Walanda geus asup ka urang ti awal abad ka-17, tapi meuwuhna pangaruh basa Walanda kana basa Sunda mah dina awal abad ka-20. Éta pangaruh asup sabada loba bangsa urang anu sakola. Conto serepan tina basa Walanda, diantarana: akte, aspal, baki, ban, baud, bohlam, bulao, anduk, bak, balok, bangku, baskom, béngkél, buku, buncis,dasi, dongkrak, émbér, gelas, hélem, kasur, kenék, laci, montir, pas, panik, setir, selang, setrum, dines, duit, elap, elat, erok, got, istal, kelas, kompor, lédeng, modél, peunteun, bor, sekrup, setrip, treuk, jst.
3. Serepan tina Basa Sangsekerta
Dina basa Sunda mah tina basa Sangsekerta téh kawilang loba. Bisa jadi lantaran dina hiji mangsa basa Sangsekerta kungsi jadi basa resmi sawatara karajaan di Tatar Sunda, saperti nu katembong dina prasasti-prasasti. Conto serepan tina basa Sangsekerta, di antarana: agama, angka, asmara, banda, ganda, garuda, guha, jaksa, jiwa, mangsa, méga, murka, naraka, nyata, paripurna, pidana, saksi, upacara, usaha, wacana, aksara, angkasa, budaya, cahaya, gapura, jagat, kuta, mastaka, mitra, nagara, nila, pahala, perkara, sukma, tresna, utama, jasa, jst.
4. Serepan tina Basa Kawi
Dumasar kana Kamus Umum Basa Sunda wedalan LBSS (1981), kecap serepan tina basa Kawi téh, di antarana: angkara, déwangga, doraka, hiang, layu, ménak, sarana, wibawa, daya, hingga, lalu, maya, sekar, wisma, jst.
5. Serepan tina Basa Portugis, diantara: baju, dadu, garpuh, karéta, korsi, méja, bako, bonéka, jandéla, mantéga, pésta, péstol, roda, sapatu, rénda, ronda, onar, jst.
6. Serepan tina Basa Perancis, di antarana: akur, komisi, losmén, medali, supir, karantina, kliseu, kongkur, perangko, sabun, kado, jst.
7. Serepan tina Basa Cina, di antarana: angpaw, cap, cét, emih, kecap, kuéh, loténg, tauco, bapaw, capcay, cingcaw, ginséng, lihay, pécay, moci, siomay, tahu, jst.
8. Serepan tina Basa Inggris, di antarana: bodi, hen, pinalti, serial, pérs, komputer, spiker, mik-ap, fotokopi, tip, terminal, diskét, bodigar, televisi, robot, jst.

Ir. H Juanda

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911, mempunyai 3 adik laki-laki dan 2 perempuan; ayahnya seorang Guru Muda dan ibunya sebagai Ibu Rumah Tangga. Beliau sekolah HIS (Sekolah Rakyat Pribumi) di Tasikmalaya kemudian meloncat ke ELS (Sekolah Rakyat Belanda) lulus pada tahun 1924. Lalu melanjutkan sekolah ke HBS di Jalan Belitung Bandung dengan prestasi Iulus dengan baik pada tanggal 1 Mei 1929. selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool Bandung (ITB) lulus sebagai Civil Ingineur pada tanggal 6 Mei 1933.
Dengan titel sarjana tersebut beliau menjadi guru di MULO Kramat Jakarta. Dan karir selanjutnya pada tahun 1939 Ir. H. Djuanda diangkat menjadi Staf Ahli pada Jawatan Pengairan Propinsi Jawa Barat (DPU berkantor di Kramat Jakarta).

Berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan Nomor : 1/KAI1 946 tanggal 23 Januari 1946 beliau diangkat sebagai Menteri Kemakmuran. Dalam masa baktinya ini banyak hasil karya Sipil Arsitekiur yang dibangun antara lain: Lapangan Terbang ALRI di
Waru dan Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Pada tanggal 24 maret 1946 beliau diangkat sebagai Direktur Bitt Perancang Negara dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo (Kabinet II RI), beliau adalah salah satu Menteri yang tidak berpartai. Pada tanggal 8 April 1957 berdasarkan Putusan Presiden Nomor: 3 tahun 1957 Ir. H. Djuanda diangkat oleh
Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri sekaligus memimpin Kementerian Pertahanan.

Pada 7 Nopember 1963 Ir. H. Djuanda dipanggil ke Rahmatullah karena serangan jantung dan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 244 tahun 1963 Ir. H. Djuanda diangkat menjadi Tokoh / Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

terjemahan ka sunda:

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Dayeuh Tasikmalaya dina tanggal 14 Januari 1911, miboga 3 adi lalaki sarta 2 awéwé; bapana saurang Guru Ngora sarta indungna minangka Ibu Laki-rabi. Anjeunna sakola HIS (Sakola Rahayat Pribumi) di Tasikmalaya saterusna meloncat ka ELS (Sakola Rahayat Walanda) lulus dina warsih 1924. Tuluy nuluykeun sakola ka HBS di Jalan Belitung Bandung kalayan prestasi Iulus kalayan alus dina tanggal 1 Méi 1929. saterusna anjeunna nuluykeun atikanana di Technische Hogeschool Bandung (ITB) lulus minangka Civil Ingineur dina tanggal 6 Méi 1933.

Kalayan titel sarjana kasebut anjeunna jadi guru di MULO Kramat Jakarta. Sarta karir saterusna dina warsih 1939 Ir. H. Djuanda diangkat jadi Staf Ahli dina Jawatan Pengairan Propinsi Jawa Kulon (DPU berkantor di Kramat Jakarta).

Dumasar Maklumat Kementerian Perhubungan Nomer: 1/KAI1 946 tanggal 23 Januari 1946 anjeunna diangkat minangka Menteri Kamakmuran. Dina mangsa baktosna ieu loba hasil karya Sipil Arsitekiur anu diwangun antara séjén: Lapang Hiber ALRI di

Waru sarta Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Dina tanggal 24 maret 1946 anjeunna diangkat minangka Diréktur Bitt Perancang Nagara dina Kabinét Ali Sastroamijoyo (Kabinét II RI), anjeunna nyaéta salah sahiji Menteri anu henteu berpartai. Dina tanggal 8 April 1957 dumasar Putusan Présidén Nomer: 3 warsih 1957 Ir. H. Djuanda diangkat ku

Présidén Soekarno minangka Perdana Menteri sakaligus mingpin Kementerian Pertahanan.

Dina 7 Nopémber 1963 Ir. H. Djuanda digeroan ka Rahmatullah alatan serangan jantung sarta jeung Surat Kaputusan Présidén Nomer 244 warsih 1963 Ir. H. Djuanda diangkat jadi Inohong / Pahlawan Kamerdikaan Nasional

Otto Iskandar Dinata

biografi otto iskandar dinata

R. Oto Iskandar di Nata merupakan salah satu pahlawan nasional asal Jawa Barat. Lahir di desa Bojongsoang, Dayeuhkolot, Bandung Kidul 31 Maret 1897. Ayahnya bernama R. Nataatmaja, yang berganti nama menjadi R.H. Adam Rakhmat setelah pulang dari ibadah haji dan ibunya bernama Siti Hadijah. Sedangkan diantara saudaranya bernama R. Ating Atma di Nata yang pernah menjadi Walikota Bandung (1945)  dan R. Pandu Prawira di Nata.
Sejak kecil Oto sudah terlihat sebagai orang yang cerdas, mandiri, pemberani, serta memiliki bakat sebagai pemimpin. Hobinya bermain sepakbola serta berminat pula terhadap seni. Dalam sepakbola, Oto tidak hanya pintar bermain bola, juga menjadi pemimpin di klub sepakbolanya. Di sekolahnya Oto juga selalu menjadi ketua kelas. Salah satu teman sekolahnya di HIK, R. Ema Bratakusuma, pernah bercerita bahwa jika tidak terpilih pemilihan ketua kelas atau ketua klub sepakbola, Oto selalu berusaha dengan berbagai cara hingga akhirnya terpilih menjadi ketua.
Oto menempuh pendidikan dasar di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) Karang Pamulang Bandung, sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Dari sana ia melanjutkan ke sekolah guru bagian pertama (HIK) di Bandung. Tamat dari sana Oto melanjutkan ke sekolah guru atas HKS (Hogere Kweekschool) di Purworejo, Jawa Tengah.
Setelah lulus dari HKS pada Juli 1920, Oto menjadi guru HIS di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Pada tahun berikutnya, Juni 1921 Oto dipindahkan ke Bandung dan mengajar di HIS Volksonderwijs (Perguruan Rakyat). Pada Agustus 1924 Oto dipindahkan lagi ke HIS Pekalongan, Jawa Tengah. Agustus 1928 dipindahkan ke Batavia (Jakarta) dan ditempatkan di HIS Muhammadiyah. Sejak tahun 1932, Oto berhenti menjadi guru, karena lebih tertarik dengan kegiatan sosial-politik.
Saat tinggal di Banjarnegara Oto bertemu dengan dua hal yang berpengaruh terhadap hidupnya. Pertama bertemu dengan Raden Ajeng Sukirah dan menikah dengannya pada tahun 1923. Oto kemudian memiliki 12 anak 7 perempuan dan 5 laki-laki, Kedua, bertemu dengan organisasi Budi Utomo dan masuk menjadi anggotanya. Ia tertarik dengan gagasan dan kegiatan organisasi tersebut yang memperhatikan dan membela nasib bangsa yang dijajah oleh bangsa lain.
Ketika pindah ke Bandung Oto melanjutkan aktifitasnya di Budi Utomo karena saat itu sudah ada cabangnya di Bandung.meski tidak terlalu aktif. Oto menghidupkan kembali Budi Utomo cabang Bandung, bahkan beliau terpilih menjadi wakil ketua. Ketika Budi Utomo cabang Bandung mengadakan rapat propaganda di gedung Concordia (sekarang gedung Merdeka ) pada 12-13 September 1921, dalam pidatonya Oto mengkritik serta membuka polemik dengan Paguyuban Pasundan (PP), organisasi orang Sunda yang didirikan di Batawi, 20 Juli 1913.
Tetapi setahun berikutnya, pada 1922 Oto mendekati PP dengan cara menulis surat yang dimuat di surat kabar Siliwangi (7 Nopémber 1922) yang isinya menyatakan bahwa beliau bermaksud untuk masuk Paguyuban Pasundan. Meski demikian niatnya tersebut baru terlaksana 7 tahun kemudian (1929), setelah ia tinggal di Jakarta. Barangkali karena kepindahannya ke Pekalongan yang menyebabkan niatnya itu sempat tertunda.
Di Pekalongan Oto meneruskan  kegiatananya di Budi Utomo. Beliau menjadi wakil ketua pengurus Cabang Pekalongan. Setelah itu bahkan terpilih menjadi anggota Gemeenteraad (Dewan Kota) Pekalongan mewakili Budi Utomo. Oto yang dikenal berani dalam membela rakyat membongkar kelicikan perkebunan gula Wonopringgo yang ingin mengusai tanah rakyat hingga rakyat selamat dari penipuan. Kasus tersebut yang disebut Bendungan Kemuning mengakibatkan konflik dengan residen di Pekalongan, hingga akhirnya ia dipindahkan ke Batavia (Jakarta).
Di Jakarta Oto mengajar di HIS Muhammadiyah dan dekat lagi dengan lingkungan sosial budaya Sunda serta Paguyuban Pasundan. Oto yang pernah berniat masuk Paguyuban Pasundan akhrnya bergabung dengan organisasi tersebut. Oto kemudian menjabat sebagai sekretaris di Pengurus Pusat (Hoofdbestuur) Paguyuban Pasundan. Kemudian dalam Kongres PP pada Desember 1929 di Bandung Oto terpilih menjadi ketua pengurus besar Paguyugan Pasundan.
Paguyuban Pasundan pada masa Oto tidak hanya dianggap sebagai organisasi lokal Sunda, tetapi gerakannya terasa di lingkungan nasional. PP aktif dalam Permupakatan Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonésia (PPPKI) serta  Gabungan Politik Indonésia (GAPI). Oto pun terpilih menjadi anggota Volksraad (parlemen) sebagai wakil dari Paguyuban Pasundan. 
Dalam sidang-sidang Volksraad dikenal dengan ucapan-ucapannya yang tajam dan berani dalam mengecam dan mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Tak jarang Oto berdebat dengan pihak Belanda hingga mereka sering naik pitam. Karena keberaniannya itu Oto mendapat julukan "Si Jalak Harupat" yang bermakna seperti ayam jago yang tidak pernah kalah bila diadu. Nama julukannya "Si Jalak Harupat" sekarang digunakan sebagai nama stadion sepakbola di Kabupaten Bandung.
Menjelang Kemerdekaan RI Oto Iskandar di Nata ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdékaan Indonésia (BPUPKI) dan  Panitia Persiapan Kemerdékaan Indonésia (PPKI). Oto juga yang mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang usulannya langsung disetujui oleh anggota sidang PPKI. Setelah kemerdekaan Oto diangkat menjadi Menteri Negara dalam bidang keamanan dalam kabinet pertama RI.

Oto Iskandar di Nata merupakan sosok pejuang yang pantang menyerah, berjiwa nasionalis, dan antipenjajah. Tetapi akhir hidupnya justru terbunuh oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai RI. Dalam menjalankan tugasnya diperkirakan menimbulkan ketidakpuasan pihak lain. Hingga akhirnya menjadi korban penculikan pada 10 Desember 1945 oleh para pemuda yang mengaku dari Laskar Hitam, dan dibunuh pada 20 Desember 1945 di daerah Mauk, Tangerang.